Krizové linky a linky pomoci s celostátní působností, ZDARMA

30.05.2021  •  LINKA BEZPEČÍ (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA

pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let, www.linkabezpeci.cz

  • LINKA PRO RODINU A ŠKOLU (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA

pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

www.cestazkrize.net

  • LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI (Cesta z krize): 116 123 (nonstop),

ZDARMA, krizová pomoc pro dospělé, www.cestazkrize.net

  • LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ (Bílý kruh

bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, pomoc pro oběti a pozůstalé

www.bkb.cz