Čím dříve, tím lépe. Přesto nikdy není pozdě...

Individuální terapie - Jičín / Lánov

Co si pod tím představit? 

Jedná se o čas a prostor, který je určený pouze pro Vás. 

Mým záměrem je vytvořit pro Vás bezpečné prostředí, které umožňuje poznávat se a přijímat sám sebe. Můžeme se věnovat jakémukoli tématu s kterým přicházíte, mluvit o aktuální životní situaci, obtížích nebo jen mlčet. 

Způsob mé práce je založen na partnerském přístupu ke klientovi, kdy je přijímán takový, jaký je a na empatickém naslouchání. Klienta nehodnotím ani mu neradím, co by měl dělat. Věřím, že každý má v sobě sílu růst a najít správnou cestu. Společně můžeme tuto sílu odhalit či obnovit.

Pracuji pod odbornou supervizí, která vždy zachovává anonymitu klienta. 

A jak já vnímám terapii v přístupu zaměřeném na člověka?

- Nechat být ... člověka takového, jaký je

- Nechat růst ... směrem a rychlostí tak, jak každý může

- Nechat jít ... když už v terapii nechce pokračovat


Párová terapie - Jičín / Lánov

U párové terapie vycházím ze stejných principů jako při práci individuální.

Oba partneři jsou si v terapii rovni, mají stejný prostor i možnosti.

Sandtray - Lánov; aktuálně nenabízím


Jedná se o herní terapii v písku: terapeutickou metodu založenou na terapii hrou a přístupu zaměřeném na klienta (PCA). Metoda je prožitková a projektivní. Do pískoviště totiž můžeme promítnout obsahy vnitřních duševních procesů.
Její využití není věkově omezené a má tak široké pole působnosti: od sebepoznání přes práci s depresí, poruchami chování či traumatem...
V praxi si práci s figurkami na pískovišti vede klient. Terapeut sleduje, doprovází, nabízí...je zde pro klienta. Může také nabídnout konkrétní téma, pokud jej klient nepřinese. Vede klienta k prožití tady a teď, k pojmenování. Společnou prací a vztahem je pak vytvořen bezpečný prostor, který umožňuje vznik pozitivní změny. 

Terapie s dětmi - Lánov; aktuálně nenabízím, pouze od věku cca 13 let

Jako logoped pracuji s dětmi od roku 2008. Od roku 2019 se s nimi setkávám i v rámci individuální terapie. A ta je v něčem dost odlišná od terapie s dospělými. Dítě často nepřichází z vlastní vůle, nemá žádnou "zakázku" a tak je nutné sladit očekávání a možnosti všech: rodičů, dítěte, terapeuta či jiných odborníků.
Čím je dítě mladší, tím je také zranitelnější. Více než jinde je nutné vybudování důvěry a bezpečného prostředí, aby mohla být terapie pro dítě přínosná.
Všeobecně je pak cílem terapie vytvoření podmínek ideálních pro zdravý vývoj osobnosti dítěte.
Osobně pracuji s dětmi od 6 let, kdy nejvíce využívám arteterapii a herní terapii v písku - sandtray. Od 13 let pak převažuje terapie slovem. Vše samozřejmě záleží nejvíce na konkrétním dítěti.
U dětí se objevují různá témata: setkáváme se tak společně se strachem a obavami, přetížením a úzkostí, stresem, silnými emocemi, s truchlením, pocity odmítnutí...Společně pocity poznáváme, pojmenováváme a přijímáme

Konzultace pro rodiče - Jičín / Lánov

Nabízím prostor pro rodiče, kteří se potřebují poradit, nebo hledají podporu. Cílem může být hledání vhodných řešení různých situací ve výchově a vzdělávání. Věnovat se můžeme následujícím oblastem: 

- Zhodnocení vývoje dítěte, jeho komunikačních schopností - Problémy s učením - Poruchy pozornosti, hyperaktivita nebo specifické poruchy učení -  Rodičovství -