Čím dříve, tím lépe. Přesto nikdy není pozdě...

S čím můžete přicházet?

S čímkoli...

  • Někdo přichází, protože ve svém životě potřebuje podpořit nebo se cítí nepochopený okolím.
  • Jiný má pocit, že nikam nepatří, nezapadá. Že ať dělá cokoli, vše je špatně.
  • Možná, že existuje člověk, který celý život dělá vše pro ostatní, pro ty druhé, až zjistí, že už nemůže.
  • Další může mít deprese, zažívá úzkosti, panické ataky či zatím nepochopitelné fyzické projevy (pocity motání se, na zvracení, omdlení, bolesti hlavy, bušení na hrudi třes rukou...) tak silné, že ho napadá, proč by měl vůbec žít.
  • Někoho potkal zármutek, ze ztráty blízkého nebo obavy z vlastní zranitelnosti a smrtelnosti. 
  • Jiní se můžou trápit nefunkčními vztahy v partnerství či rodině.

Každý nějak žije a prožívá svůj život. A každému z nás by se někdy hodila pomocná ruka. 

Vždy prožívám velkou úctu k člověku, který se rozhodl přijít a dát mi tu šanci nahlédnout do jeho světa. A třeba být i tím, kdo ho doprovází. 


-individuální terapie-

Co si pod tím představit? 

Jedná se o čas a prostor, který je určený pouze pro Vás. 

Mým záměrem je vytvořit pro Vás bezpečné prostředí, které umožňuje poznávat se a přijímat sám sebe. Můžeme se věnovat jakémukoli tématu s kterým přicházíte, mluvit o aktuální životní situaci, obtížích nebo jen mlčet. 

Způsob mé práce je založen na partnerském přístupu ke klientovi, kdy je přijímán takový, jaký je a na empatickém naslouchání. Klienta nehodnotím ani mu neradím, co by měl dělat. Věřím, že každý má v sobě sílu růst a najít správnou cestu. Společně můžeme tuto sílu odhalit či obnovit.

Pracuji pod odbornou supervizí, která vždy zachovává anonymitu klienta. 


A jak já vnímám terapii v přístupu zaměřeném na člověka?

- Nechat být ... člověka takového, jaký je

- Nechat růst ... směrem a rychlostí tak, jak každý může

- Nechat jít ... když už v terapii nechce pokračovat


-párová terapie-

U párové terapie vycházím ze stejných principů jako při práci individuální.

Oba partneři jsou si v terapii rovni, mají stejný prostor i možnosti.

 

-doplňující informace-