Mgr. Naďa Pilařová

Narodila jsem se v roce 1985 jako druhorozená dcera pracovitým a milujícím rodičům. Základní školy jsem navštěvovala v Jičíně a poté jsem se rozhodla pro střední odborné vzdělání v Nové Pace. Studium pro mě bylo velice náročné, ale hodně mi přineslo, jak to u náročných situací někdy bývá. Spíše neplánovaně jsem pak navázala studiem v Olomouci a to oborem Logopedie. Během dalších let jsem se v tomto oboru dále vzdělávala a ukončila specializační vzdělávání atestací v oboru klinické logopedie. Po celou tu dobu jsem působila v nemocnici na kraji města Jilemnice.. Nejen při práci se mi pak objevovala otázka, co je za tím, s čím klienti do ambulance přicházejí...

Protože jsem již od základní školy velice ráda četla, bavila mě práce se skupinou i vzdělávání se v tom, co mi osobně připadalo důležité, studovala jsem dále. Nastoupila jsem tedy na dálkové bakalářské studium psychologie, díky kterému jsem se odhodlala konečně přihlásit do psychoterapeutického výcviku. Setkání se světem přístupu zaměřeného na člověka se pro mě stalo zlomovým. 

A teď už jsme v současné chvíli...

Jsem člověkem. Jsem ženou, dcerou, sestrou, kamarádkou, přítelkyní a partnerkou. Žiji společně s partnerem, máme dva pejsky, kočku a na zahradě měnící se počet slepic. Velice ráda tvořím - maluji. Láska k četbě zůstává, stejně tak k pobytu v přírodě či sladkému nicnedělání. Nadále pracuji v Masarykově městské nemocnici na pozici klinický logoped a k tomu se věnuji individuální a párové terapii v Jičíně a v Dolním Lánově. 

Jmenuji se Naďa a velice ráda s Vámi strávím svůj čas.  


Ukončené vzdělání: 

 • Dlouhodobý sebezkušenostní komplexní výcvik v psychoterapii ; Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA), www.pca-institut.cz
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra psychologie, obor Psychologie (Bc.)
 • Získáno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, Klinický logoped - atestace
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, obor Logopedie, (Mgr.)
 • Střední pedagogická škola Nová Paka, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogikaDalší vzdělání:

 • Výcvik v autogenním tréninku a relaxaci - Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA)
 • Základy krizové intervence I, II; Ceteras Brno
 • Roční výcvikový kurz SANDTRAY, Mgr. Galusová, www.sandtray.cz 
 • "Malé" projektivní metody pro děti, Mgr. Altman, Psychočas
 • Kurz Preterapie, QUIP
 • Kresba postavy, Hogrefe - Testcentrum
 • Diplom celoživotního vzdělávání klinického logopeda - Platnost 2019-2024
 • Práce s časovou osou,  LIRTAPS 
 • KUPREV - primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • 2012-2014 Kurz Grafologie, Česká Grafologická komora
 • Certifikovaný kurz - Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, MUDr. Kučera
 • Kurzy v rámci specializačního vzdělávání (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Asociace klinických logopedů)
 • 2007-2009 Arteterapie, Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměstnání:

 • Aktuální:
 • Od r. 2019 Živnostenské oprávnění, Poradenská a konzultační činnost
 • od r. 2012 - Klinický logoped, Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, nyní MMN, a.s.
 • Minulé:
 • 2018 - 2020 Klinický logoped, Terapeut pro individuální terapie, Domov sv. Josefa v Žirči
 • od r. 2008 - 2012 Logoped, Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Další zkušenosti:

 • Individuální terapie v Dětském domově
 • Výuka prakticky zaměřeného semináře pro obor Logopedie - Univerzita Palackého v Olomouci
 • Přednášky pro učitele, rodiče, střední zdravotnický personál z oblasti logopedie, osobního rozvoje, psychoterapie
 • Metodické vedení logopedů, logopedů ve specializační přípravě